Špilja u kojoj su se nalazili izazovi neandertalaca i Denisovanova pogled na kulturnu evoluciju

Istraživači su zaključili koja je rana ljudska vrsta zauzela Denisovu pećinu i kada su, izvodeći iznenađujuće zaključke o tome tko je stvorio sofisticirane artefakte tamo pronađene

Privjeske izrađene od životinjskih zuba i alate izrađene od kostiju možda je proizveo Denisovans. Foto: Katerina Douka