Mogu li medicinski postupci prenijeti Alzheimerovu bolest?

Protein povezan s degenerativnom bolešću prenio je prije osam desetljeća osam pacijenata u kontaminiranim hormonima rasta

Amiloidni peptid. Ilustracija: Juan Gaertner / Getty Images

Autor Karen Weintraub

Sjeme Alzheimerove bolesti možda je preneseno zajedno s ljudskim hormonom rasta u osam britanskih pacijenata liječenih desetljećima ...