Da li mozak odraslih ljudi obnavlja svoje neurone?

Jedan rad kaže „da“. Drugi kaže "ne"

Ilustracija: K_E_N / Getty Images

Dva rada sa izrazito kontradiktornim zaključcima, objavljena između tri tjedna, ponovno su pokrenula raspravu o tome mogu li odrasli ljudski mozgovi rasti novi neuroni. Više od jednog stoljeća neuroznanstvenici su vjerovali da su mozgovi stekli sve neurone koje će ikada imati ubrzo nakon rođenja. Ali istraživanja u posljednja dva desetljeća su ...