Da li vas napuštanje Facebooka zaista čini manje sretnim? Vjerojatno ne

Foto: katalog misli preko Unsplash-a

Autor: Alice G. Walton

Puno se pričalo o novom istraživanju koje je utvrdilo da napuštanje Facebooka dovodi do smanjenog stresa, ali i lošijeg blagostanja. Čini se da je stresni dio točan - dio blagostanja, ne toliko. Sudionici napuštaju Facebook samo pet dana, a, pišu autori, većina nije bila posebno oduševljena nasumično ...