Čak i ako geni utječu na inteligenciju, ne možemo inženjer pametnosti

Foto: Jolygon / Getty Images

Autor Jim Kozubek

Prvo, da vam kažem koliko sam pametna. Tako pametna. Moja učiteljica u petom razredu rekla je da sam nadarena za matematiku i, gledajući unazad, moram priznati da je bila u pravu. Ispravno sam shvatio karakter metafizike kao tropski nominalizam i mogu vam reći da vrijeme postoji, ali da ga nije moguće integrirati u temeljnu jednadžbu. Ja sam također…