Autor Jill Neimark

Godine 1962. fizičar i povjesničar Thomas Kuhn predložio je da znanost napreduje ne samo postupnim nakupljanjem i analizom znanja, već i periodičnim revolucijama u perspektivi. Anomalije i neskladnosti koje su možda u početku bile zanemarene dovode polje u krizu, ustvrdio je, i na kraju nametnuo novi znanstveni okvir. Kopernik, Darwin, Newton, Galileo, Pasteur - svi su bili na čelu onoga što je Kuhn nazvao "pomakom paradigme."

Thomas Kuhn je junak Claudia Miller. Imunolog i stručnjak za zdravlje okoliša sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Teksasu u San Antoniju, a…