Sada je vaša šansa da otkrijete novi planet (uz Googleovu pomoć)

AI softver otvorenog koda tvrtke je san istraživača fotelja

Foto: Univerzalni arhiv povijesti / UIG putem Getty Images.

Autor Beth Griggs

U prosincu su istraživači Googlea i NASA objavili da su pronašli dva nova egzoplaneta pomoću neuronske mreže.