[PDF] _Pregled principa elektrodinamike po Melvinu Schwartzu

PREUZMITE u Principima elektrodinamike EPUB-a Melvin Schwartz

Pročitajte sada ili preuzmite datoteku: http://readfullebook.com/?book=0486654931

- Registrirajte besplatni 1-mjesečni probni račun. - Preuzmite onoliko knjiga koliko želite (Osobna upotreba) - Otkažite članstvo u bilo kojem trenutku ako niste zadovoljni.

Opisi knjiga: Ovaj napredni tekst na dodiplomskom i postdiplomskom studiju 1988. dobitnik Nobelove nagrade uspostavlja matematičku pozadinu subjekta, pregledava načela elektrostatike, zatim uvodi Einsteinovu posebnu teoriju relativnosti i primjenjuje je u cijeloj knjizi u temama koje se kreću od Gaussove teoreme i Coulombov zakon o električnoj i magnetskoj susceptibilnosti.

#E_books #epubs #epubdownload #PPT #ReviewOnline