„Schrödingerova bakterija“ mogla bi biti kvantna prekretnica biologije

Nedavni eksperiment je možda stavio žive organizme u stanje kvantnog zapletenosti

Umjetnikova koncepcija kvantnog zapletanja između dva atoma. Foto: Mark Garlick / Getty Images

Autor Jonathan O´Callaghan

Kvantni svijet je čudan. Teoretski i donekle u praksi njegovi zahtjevi zahtijevaju da se čini da se čestica može nalaziti na dva mjesta odjednom - što je paradoksalno ...