Znanost dokazuje da su tragične psovke stvarne

Epigenetika i biheviorizam sugeriraju da su stari Grci bili u pravu

Ilustracija: Francesco Izzo

Autor Mike Mariani

U prvim redovima Sofoklove Antigone, naslovni lik podsjeća na njezinu sudbinu zborom:

Koliko je bijeda uzrokovao naš otac! I postoji li jedan od njih koji ne pada na nas dok još živimo?