Stephen Hawking naučio nas je da je ispravno biti u zabludi

Kladeći se što je rado izgubio, fizičar je pokazao da znanost napreduje sa svakom pogreškom

Foto: Frederick M. Brown / Getty Images

Autor: Adam Minter

2002. godine budući nobelovac Peter Higgs pridružio se nekoliko kolega fizičara na večeri u Edinburghu. Pića su se slijevala i profesionalni investitor je slijedio ...