Osjetljivost na mentalne bolesti možda je pomogla ljudima da se adaptiraju tijekom tisućljeća

Psihijatar Randolph Nesse, jedan od osnivača evolucijske medicine, objašnjava zašto prirodna selekcija nije riješila našu vrstu teških psihijatrijskih poremećaja

Foto: Florian Gaertner / Getty Images