Napuhana rasprava o kozmičkoj inflaciji

Zašto je većina fizičara na jednoj strani nedavne razmjene pisama

Zasluge: Mark Garlick / Science Photo Library / Getty

Autor Amanda Gefter

Ujutro 7. prosinca 1979. 32-godišnji Alan Guth probudio se s idejom. Prošle noći mu je to palo na glavu, ali sada je, u svjetlu kalifornijskog dana, mogao vidjeti oblik stvari i svrbeo ...