Osoba u majmunu

Povijest ljudi koji pokušavaju i ne shvate razum majmuna

'Rôle de Joko' Charlesa Mazuriera, c. 1826., preko Narodne biblioteke u New Yorku, Jerome Robbins Dance Division

Autor: Ferris Jabr

Oko 500. godine prije Krista, kartugenski istraživač Hanno, Navigator, vodio je flotu od šezdeset veslačkih brodova kroz Gibraltarski tjesnac i duž sjeverozapadnog režnja velikog slonovog uha koje je afrički kontinent. Pred kraj svog putovanja, na otoku u…